Jdi na obsah Jdi na menu
 


BNC Senior Open 2011, Bratislava - Propozice, informace

2. 1. 2015

Info o 1. ročníku seniorského turnaje v Bratislavě.

Ve dnech 09. až 11.06.2011 se v centru BNC Bratislava s 16ti drahami Brunswick hraje BNC Senior Open Cup.  

Startovné zahrnuje 6 her solo, 6 her dvojice, 4 hry trojice, večerní raut pro účastníky a v případě úspěchu také další hry v rámci nejlepších v All Events. Máme zarezervovaných 12 míst pro účastníky z ČR. Doprava je možná i společná. Ubytování je zajištěno v místě za výrazně sníženou cenu.

Propozice tohoto zajímavého seniorského turnaje rovněž uveřejňujeme. Veškeré informace jsou dostupné zde:http://www.bowlingtournament.eu/tournament/bnc-senior-cup-2011--118

Startovné je 70 EUR a zahrnuje všech 16 her, večerní raut a případné další hry v All Events pro úspěšné hráčky a hráče.

ESBC CZ má zarezervováno předběžně 12 míst, zájemci hlaste se nám, registraci zajistíme. Protože se hrají jednotlivci, dvojice a trojice, doporučujeme, aby se domluvilo vždy 6 hráčů, aby tyto kategorie byly naplněny. Počet šestic hráčů není omezen, případné další přihlášky rovněž zajistíme.

Zájemci pište, prosím, co nejdříve, na email: milan.sousek@seniorbowling.cz

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Propozice turnaje:

BNC SENIOR CUP 2011

Organizátor: BNC Turbínová 1, 821 04 Bratislava

Kontakt a informácie:www.bncsenior.webnode.sk, www.bnc-sk.sk, www.bowlingba.sk, www.slovakbowling.sk, www.mrsplit.sk

Spôsob prihlásenia: www.bowlingtournament.eu

Zodpovedné osoby: Rozhodca a vedúci súťaže – Branislav Krajčovič

Miesto konania: BNC Turbínová 1, 821 04 Bratislava

Termín konania: 9. – 11. 6. 2011

Zaradenie turnaja: Turnaj sa započítava do priemerových rebríčkov SBwZ.

Účastníci: Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov, ktorí do 9.6.2011 dovŕšili vek 50 a viac rokov.

Systém hry a časový rozpis:

Jednotlivci:

Každý štartujúci odohrá šesť hier systémom Amerika na vybranom páre dráh. Minimálny počet hráčov na jednom páre dráh sú traja a maximálny štyria. Celkové poradie v kategórii sa určí podľa súčtu dosiahnutých bodov. Výsledky sa započítavajú do záverečného hodnotenia v kategórii All Event.

Časový rozpis:

1.: 9. jún, začiatok o 15:00, 2.: 9. jún, začiatok o 18:00.

Dvojice:Každý dvojica odohrá šesť hier systémom Amerika na vybranom páre dráh. Celkové poradie v kategórii sa určí podľa súčtu dosiahnutých bodov. Výsledky jednotlivcov sa započítavajú do záverečného hodnotenia v kategórii All Event.

Časový rozpis:

1.: 10. jún, začiatok o 10:00, 2.: 10. jún, začiatok o 13:00.Večerná párty:Pre všetkých účastníkov BNC Senior Cup 2011 bude pripravená večerná párty. Občerstvenie je v cene štartovného.

Časový rozpis: 10. jún, začiatok o 17:00.

Družstvá: Každé družstvo odohrá štyri hry systémom Amerika na vybranom páre dráh. Celkové poradie v kategórii sa určí podľa súčtu dosiahnutých bodov. Výsledky jednotlivcov sa započítavajú do záverečného hodnotenia v kategórii All Event.

Časový rozpis: 1.: 11. jún, začiatok o 10:00, 2.: 10 jún, začiatok 12:00.

Masters:Finálový turnaj Masters je určený pre 32 hráčov podľa poradia v All Event. Každý hráč odohrá štyri hry od nuly systémom Amerika na vybranom páre dráh.

Časový rozpis: 11. jún, začiatok o 15:00.

Finále: systémom Roll-off na jednu víťaznú hru.

Časový rozpis: do finále postupuje prvých šesť hráčov podľa poradia zo základnej časti Masters.

Odohrá sa11. jún, začiatok o 17:00. V prípade rovnosti bodov vo všetkých častiach turnaja, rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča v jednotlivých častiach podujatia.

Predpisy a platnosť pravidiel: Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ a tohto predpisu. Pokiaľ propozície menia niektorú časť pravidiel, ustanovenia týchto propozícií majú prednosť. V prípadných sporoch má rozhodujúce právo a konečné slovo organizátor turnaja.

Handicap: Ženy majú 8 bodov handicap ku každej hre počas celého turnaja.

Mazanie: Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred každou časťou podujatia.

Tréning: Pred začiatkom každej časti podujatia majú hráči 10 min. tréning.

Ocenenia v kategórii jednotlivci:

1.miesto: pohár + 150 €

2.miesto: pohár + 100 €

3. miesto: pohár + 50 €

Ocenenia v kategórii dvojice:

1.miesto: plakety + 200 €

2.miesto: plakety + 150 €

3. miesto: plakety + 100 €

Ocenenia v kategórii družstvá:

1.miesto: plakety + 250 €

2.miesto: plakety + 200 €

3. miesto: plakety + 150 €

Ocenenia v kategórii Masters:

1.miesto: pohár + 150 €

2.miesto: pohár + 100 €

3. miesto: pohár + 50 €

Ostatné ocenenia:

Najvyšší výkon: 200 €, prvý Perfect Game: 300 €

Najvyšší ženský výkon: 50 €

Štartovné: Účastnícky poplatok: 70 € (štartovné vo všetkých troch kategóriách + večerná párty)

Upozornenie: Je neprípustné v hracom priestore fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, doping a bezdôvodne ho opúšťať. Ďalej je neprípustné, používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. Takisto nie je možné rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, hlasitým pokrikovaním a podobne