Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018-01-27 Zápis z jednání Výkonného výboru

30. 1. 2018

Zápis z jednání Výkonného výboru Seniorbowling CZ dne 27.01.2018

Místo konání: Pardubice, Bowlingzone

Přítomni: Milan Soušek, Petr Mráček, Anežka Lencová, Ivan Burian. Omluven: Petr Havel (nemoc)

 

Program jednání:

A/ Volba předsedy spolku Seniorbowling CZ na roky 2018-2020

B/ Úkoly jednotlivých členů Výkonného výboru

C/ Různé

 

Zápis z jednání:

Osobně byli přítomni 4 členové Výkonného výboru z celkem pěti. Výkonný výbor je tedy usnášeníschopný. Jedná se o první schůzi Výkonného výboru po volební Valné hromadě konané dne 25.11.2017.

A/ Volba předseda Seniorbowling CZ na roky 2018-2020

Na funkci předsedy Seniorbowling CZ a jeho Výkonného výboru byl pouze 1 kandidát – Milan Soušek. O jeho volbě proběhlo hlasování s výsledkem: 3 hlasy pro, 1 hlas se zdržel. Milan Soušek byl tak do této funkce zvolen na období let 2018 až 2020. Zvolený předseda poděkoval za důvěru a slíbil pokračovat v dané funkci s plnou odpovědností a nasazením.

B/ Úkoly jednotlivých členů VV

Milan Soušek navrhl principiální rozdělení okruhů, jimiž se VV zabývá takto:

Milan Soušek: zastupování spolku Seniorbowling CZ vůči jakýmkoliv vnějším subjektům, příprava a organizace bowlingových akcí

Ivan Burian: podpora seniorů v rámci ČBA z pozice funkce viceprezidenta ČBA, podpora a propagace mezinárodních akcí pořádaných naším spolkem ve vztahu k zahraničí

Petr Mráček: příprava a projednávání praktických záležitostí našich akcí, např. mazací modely, jednání s centry, apod.

Anežka Lencová: pomoc při přípravě akcí pořádaných naším spolkem, komunikace se zahraničními partnery a subjekty

Petr Havel: formální záležitosti spolku, kontakt s médii, propagace spolku, bowlingových seniorů, našich akcí v médiích, sponzoring

Uvedené okruhy se v mnoha případech překrývají, proto je třeba spolupracovat podle potřeby na všem, co je třeba zajistit. Konkrétně bude vše řešeno operativně podobně, jako v předchozích rocích.

Návrh byl plně akceptován.

C/ Různé

Diskuze a informace o vztazích mezi naším spolkem a ČBA, nominacích na seniorské šampionáty, naší aktivitě a spoluúčasti v dané oblasti. V dané oblasti pověřuje Výkonný výbor předsedu spolku k dalším jednáním.

Příští schůze Výkonného výboru bude svolána podle potřeby. 

Dne 27.01.2018

Milan Soušek - předseda Seniorbowling CZ

Ivan Burian, Petr Mráček, Anežka Lencová – členové VV Seniorbowling CZ