Jdi na obsah Jdi na menu
 


2014-03-03 Zápis z jednání VV

15. 1. 2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ESBC CZ dne 3.3.2014

Místo konání: hotel Olšanka, Praha 3

Přítomni: M.Soušek, P.Havel, J.Navrátilová, J.Stulík

Omluven: P.Mráček

Program jednání:

A/ Kontrola plnění úkolů

B/ Rok 2013 – uzávěrka, zhodnocení

C/ ME Seniorů 2014

D/ ČSP 2014

E/ SBL 2013-14

F/ Senior Masters 2014

G/ Old School 2014

H/ Přijetí nových členů

J/ Jiné

 

Zápis z jednání:

A/ Kontrola úkolů - po urgenci nezaplacených členských příspěvků za roky 2012 a 2013 VV rozhodl o vyloučení členů, kteří neplní povinnosti podle stanov ESBC CZ : Bittersman Milan, Částová Květa, Duda Karel, Frýdl Jiří, Frýdlová Dagmar, Hipmannová Jindřiška, Kokurowski Zykmund, Křenková Miroslava, Mára Zdeněk, Nahodil Rostislav, Šlechtová Sylva.

B/ Rok 2013 – finanční uzávěrka, zhodnocení - M.Soušek předložil účetní uzávěrku zpracovanou účetní

Stručná bilance r. 2013 - příjmy =1 110 818 Kč

výdaje = 1 109 290 Kč

hospodářský zisk = 1 527 Kč

stav účtu k 31.12.2013 = 13 530 Kč

stav pokladny k 31.12.2013 = 2 893 Kč

pohledávky = 498 Kč

C/ ME Seniorů 2014 Finsko - uzávěrka přihlášek byla 28.2.2014, komplexní příprava probíhá průběžně, veškeré informace jsou vkládány na seniorské webové stránky, přihlášeno přes 30 hráček a hráčůtermíny stanovené pořadatelem jsou plněny průběžně – zajištuje M.Soušek

D/ ČSP 2014 - 2 turnaje již proběhly podle plánu, třetí na konci března v Praze. Ve srovnání s předchozími roky opět vyšší účast hráčů, turnajová série je maximálně podporována. Březnový turnaj 29.03.14 povede ve druhé části Petr Havel. ČSP jinak zajišťuje M.Soušek

E/ SBL 2014 - VV projednal dosavadní průběh SBL a konstatoval, že po několika počátečních nedorozuměních s ČBA se situace více méně ustálila. Zásadní problém však vznikl s 5. hracím dnem SBL Pardubice. Po diskuzi VV konstatuje, že v rozporu s platnými Propozicemi SBL ČBA změnila místo odehrávání, přestože bylo jednoznačně plánováno jako místo odehrávání Pardubice. VV konstatuje, že nelze svévolně měnit pravidla, Propozice, či jiná rozhodnutí v rámci SBL. Situace bude probírána na schůzce OV SBL ve čtvrtek 06.03.14. VV vyslovuje svoji nespokojenost s takovým jednáním a přístupem k hráčům, k soutěži i k ESBC CZ.

F/ Senior Masters 2014 - finále 1.ročníku (za rok 2013) se bude konat 9.3.2014 v Praze na Ovčíně. Jedná se o premiérovou akci a na jejím základě budou případně upraveny soutěžní podmínky pro rok 2014. Bodovací seniorský žebříček byl pojmenován „Czech Senior Masters“, zkráceně Senior Masters. Sem budou zahrnuty všechny body všech hráčů získané na turnajích určených výhradně pro seniory. Bližší podmínky jsou zapracovány do propozic Senior Masters 2014. Akci zajišťuje Milan Soušek.

G/ Old School 2014 - koná se v 1. týdnu v červnu v Bratislavě /BNC/. Probíhají přípravy, soutěž bude opět jakousi generálkou na ME Sseniorů 2014, včetně mazacího modelu.

VV připravuje českou obdobu Old School v listopadu 2014 v Pardubicích za plánované účasti obdobného složení hráčů jako v Bratislavě. Petr Mráček se pokusí oslovit seniory též z Německa, případně z dalších zemí s nabídkou účasti jak v Bratislavě, tak i na podzim v ČR.

Akci připravuje J. Stulík ve spolupráci s Milanem Souškem.

H/ Přijetí nových členů - VV dnes formálně odsouhlasil přijetí dalších žadatelů o vstup do ESBC CZ. Jedná se o hráčky a hráče:  Schelle Harald, Konečná Marie, Lencová Anežka, Platoš, Korynta Jan, Pindurová Jana, Mlčák František, Horáková Marie, Polívka Dalibor, Adamec Petr, Morávek Jaroslav, Klus František, Slamka Miroslav, Prokopová Dagmar, Valíček Petr, Hanušová Dana, Typolt Pavel, Bohačik Milan, Osička Antonín, Krejča Antonín, Krejchová Věra, Motyka Milan, Poprocký Michal, Spáčilová Věra, Dušková Blanka, Sejkora Miroslav, Lébrová Jana, Fencl Boris, Novotný Petr, Novotná Hana, Nováková Miluše, Drábek Aleš, Bílek Miroslav.

J/ Jiné – nutno dořešit problém s Telefonica O2, která začala fakturovat náklady na přenos dat i přes ukončenou smlouvu (uzavřeno 2009, ukončeno 2010). Zdeněk Navrátil požádán, coby předseda sdružení v té době, aby zjistil o co se jedná,  co je třeba v této věci udělat. Podle potřeby může vstoupit do jednání s O2 případně i stávající předseda, pokud to bude třeba. ESBC CZ považuje tyto nároky O2 za neoprávněné.

Dne 3.3.2014 zapsala J.Navrátilová a zveřejnil M.Soušek.