Jdi na obsah Jdi na menu
 


2013-04-29 Zápis z jednání VV

15. 1. 2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ESBC CZ dne 29.04.2013

Místo konání: Hotel Olšanka, Praha 3 /17,30 – 19,30 hod/

Přítomni: M.Soušek, P.Havel, J.Navrátilová

Omluveni: St.Zeidler, Petr Mráček (omluva dodatečně)

Program jednání:

A/ Kontrola plnění úkolů

B/ Rok 2012 – uzávěrka, zhodnocení

C/ Rok 2013 - plán

D/ ME Seniorů 2013

E/ Old School 2013

F/ SBL 2013

G/ Přijetí nových členů

H/ Příspěvky 2013 a starší

I/ Jiné

Zápis z jednání:

A/ Kontrola plnění úkolů:

 • urgence nezaplacených členských příspěvků 2012-J.Navrátilová - úkol trvá
 • hledat nové možnosti podpory aktivního života seniorů - pověřeni všichni členové VV-trvá
 • sponzorské dárky na turnaj 12.1.2013 Praha, Ovčín – zajistila J.Navrátilová, ukončeno
 • zjistit možnosti finančních zdrojů a možnost zpracování mezinárodního projektu - P.Havel, Milan Soušek - úkol trvá

B/ Rok 2012 – uzávěrka, zhodnocení

VV vyslovil poděkování Jarmile Navrátilové za zajištění sponzorských partnerů turnajové série ČSP 2012.

Účetnictví za rok 2012 uzavřeno, zpracováno účetním, Přiznání k dani z příjmu za rok 2012 odevzdáno na FÚ v termínu.

Stručná finanční bilance roku 2012:

 • příjmy 713.000 Kč
 • výdaje 744.000 Kč
 • rozdíl -31.000 Kč, rozdíl pokryt z přebytku roku 2011
 • nerozdělený zisk z minulých let 46.000 Kč
 • stav účtu k 31.12.2012: 2.000 Kč
 • stav pokladny k 31.12.2012: 13.000 Kč
 • závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti: žádné

Členská základna:

Stav k 01.01.2012: 71

Stav k 31.12.2012: 107

Přírůstek: +36

C/ Rok 2013 - plán

Finanční plán:

Příjmy:         ČSP 2013:              185.000 Kč

ME 2013:                850.000 Kč

Člen. přísp.:              35.000 Kč

Výdaje:         ČSP 2013:              164.000 Kč

                    ME 2013:                840.000 Kč

                    Prov.rež.,služby:        38.000 Kč

Rozdíl: plánovaný přebytek cca 16.000 Kč (plus nutno započítat SBL 2013 podle kalkulace Petra Havla, až bude připraveno).

Aktuální stav peněžních prostředků:                     pokladna               25.000 Kč

/k 29.4.2013/                                                   běžný účet            55.000 Kč

D/ ME Seniorů 2013 Mnichov, Německo

Počet účastníků na ME 2013: 42 mužů, 12 žen, celkem 54 hráček a hráčů. Tj. rekordní účast ze všech ME seniorů. Kompletní přípravu, nábor, organizaci, odbavení všech hráčů, dresy, odznaky, jednání s organizátory, atd. – Milan Soušek. Veškeré platby vyřízeny jak směrem od hráčů, tak i od ESBC CZ vůči organizátorům. Veškeré faktury směrem k organizátorům v Německu uhrazeny, organizátory potvrzeno. Odeslány i sestavy dvojic a trojic. Veškeré informace jsou průběžně vkládány i na webové stránky www.seniorbowling.cz. V tuzemsku zbývá uhradit náklady na výrobu nových dresů a náklady na dopravu. S organizátory jsme v průběžném kontaktu, s hráči se řeší podle potřeby. Veškeré změny od hráčů byly zapracovány do finálních podob.

- veškerou přípravu,organizaci a platby provedl Milan Soušek

E/ Old School 2013, Bratislava

Termín konání: 6. – 8.6.2013. ESBC CZ je za účastníky z ČR koordinátorem. Hráči osloveni, přihlášení hráči mají zajištěn start a ubytování.

Cílem do budoucna je mezinárodní seniorský projekt Old School (nyní BNC Bratislava 1x ročně)

      - návrh na rozšíření spolupráce se sousedními státy (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, ve všech zemích vždy 1x ročně jako turnajová série)

      - jednáním s BNC Bratislava pověřen M.Soušek 

F/ SBL 2013

Návrh na Seniorskou Bowlingovou Ligu družstev, diskuse na webu a dotazník - připraví P.Havel, dotazník Milan Soušek – zpracováno

 - zjistit možnosti zpracovávání dat /databáze/ pro SBL - P.Havel

G/ Přijetí nových členů

Vyhledat a oslovit další aktivní seniory,nabídka vstupu do ESBC – pověřen P.Mráček,zpracoval podklady pro VV SBC CZ

Noví žadatelé o členství v ESBC CZ: celkem 17 osob (Koutný, Spilka, Hindrák, Hanusíková, Síbrt, Burian, Starý, Vavrla, Větrovská, Levák, Čermák, Zapletalová, Velek, Plánička, Pláničková, Klement, Bobek). Noví členové přijati dnes VV ESBC CZ.

H/ Příspěvky 2013 a starší

Členský příspěvek 2013 zůstal stejný jako v loňském roce.

Urgence nezaplacených člen.příspěvků - pověřena J.Navrátilová

I/ Jiné

 • nástěnný kalendář ESBC na r.2014 – odklad a příprava během r.2013 - zajišťuje Milan Soušek

                                                                                                                                     

Dne 30.04.2013 vypracovali zápis: Milan Soušek, Jarmila Navrátilová