Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na Valnou hromadu 2019 Seniorbowling CZ z.s.

29. 10. 2019

Valná hromada Seniorbowling CZ z.s. - Pozvánka

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu zapsaného spolku Seniorbowling CZ

(sídlo Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ 22682031),

která se koná

v sobotu 23. listopadu 2019 od 15:00 hodin

(v průběhu Českého seniorského poháru)

v prostorách centra Bowlingzone Pardubice, Palackého třída 2748 (areál Albert)

Návrh programu řádné volební valné hromady:

 

1.     Zahájení, volba orgánů valné hromady

2.     Schválení programu valné hromady

3.     Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ

4.     Informace o plánovaných akcích na rok 2020

5.     Informace o stavu spolku a výsledcích hospodaření

6.     Diskuse

7.     Schválení usnesení valné hromady

 

Výkonný výbor spolku Seniorbowling CZ zve všechny své členy na řádnou Valnou hromadu a zároveň apeluje na maximální účast, i prostřednictvím zástupců, které je možné pro tyto účely vybavit plnou mocí tak, aby vás mohli legitimně zastupovat. Upozorňujeme však, že jeden zmocněnec může disponovat pouze jednou úředně ověřenou plnou mocí.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, včetně plných mocí nepřítomných členů spolku. Pokud valná hromada nebude usnášeníschopná, bude následně svolána opakovaná Valná hromada, která rozhodne prostou většinou přítomných členů sdružení.

 

Za výkonný výbor Seniorbowling CZ:

Milan Soušek, předseda, v.r.

V Řitce 29.10. 2019

 

 

Opakovaná Valná hromada Seniorbowling CZ z.s. - Pozvánka

POZVÁNKA

na opakovanou Valnou hromadu zapsaného spolku Seniorbowling CZ

(sídlo Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ 22682031),

která se koná

v sobotu 23. listopadu 2019 od 15:10 hodin

(v průběhu Českého seniorského poháru)

v prostorách centra Bowlingzone Pardubice, Palackého třída 2748 (areál Albert)

Návrh programu řádné volební valné hromady:

 

Návrh programu je shodný s pozvánkou na řádnou Valnou hromadu.

 

Pokud se v rámci řádné Valné hromady nesejde nadpoloviční většina členů spolku, a tudíž by byla řádná Valná hromada neusnášeníschopná, svolává Výkonný výbor  spolku Seniorbowling CZ Opakovanou Valnou hromadu. Výkonný výbor spolku Seniorbowling CZ zve všechny své členy na opakovanou Valnou hromadu a zároveň apeluje na maximální účast, i prostřednictvím zástupců, které je možné pro tyto účely vybavit plnou mocí tak, aby vás mohli legitimně zastupovat. Upozorňujeme však, že jeden zmocněnec může disponovat pouze jednou úředně ověřenou plnou mocí.

Opakovaná Valná hromada je usnášeníschopná i v případě, že bude účast členů na ní pod hranicí 50%. V případě hlasování tak rozhoduje prostá většina přítomných členů.

 

Za výkonný výbor Seniorbowling CZ:

Milan Soušek, předseda, v.r.

V Řitce 29.10. 2019