Jdi na obsah Jdi na menu
 


2017 Valná hromada Seniorbowling CZ - pozvánka

1. 11. 2017

Volební valná hromada Seniorbowling CZ Pozvánka

 

POZVÁNKA

na řádnou volební valnou hromadu

zapsaného spolku Seniorbowling CZ

(sídlo Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ 22682031),

která se koná

v sobotu 25. listopadu 2017 od 15:00 hodin

(v průběhu Českého seniorského poháru)

v prostorách centra Bowlingzone Pardubice, Palackého třída 2748 (areál Albert)

Návrh programu řádné volební valné hromady:

 

1.     Zahájení, volba orgánů valné hromady

2.     Schválení programu valné hromady

3.     Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ

4.      Informace o plánovaných akcích na rok 2018

5.   Volba nového Výkonného výboru zapsaného spolku Seniorbowling CZ

6.     Diskuse

7.     Schválení usnesení valné hromady

 

Výkonný výbor spolku Seniorbowling CZ zve všechny své členy na řádnou volební valnou hromadu a zároveň apeluje na maximální účast, i prostřednictvím zástupců, které je možné pro tyto účely vybavit plnou mocí tak, aby vás mohli legitimně zastupovat. Upozorňujeme však, že jeden zmocněnec může disponovat pouze jednou úředně ověřenou plnou mocí.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, včetně plných mocí nepřítomných členů spolku. Pokud valná hromada nebude usnášeníschopná, bude následně svolána opakovaná řádná volební valná hromada, která rozhodne prostou většinou přítomných členů sdružení.

 

Za výkonný výbor Seniorbowling CZ:

Milan Soušek, předseda, v.r.

V Řitce 01.11. 2017


 


Volební valná hromada Seniorbowling CZ Pozvánka

 

POZVÁNKA

na opakovanou řádnou volební valnou hromadu

zapsaného spolku Seniorbowling CZ

(sídlo Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ 22682031),

která se koná

v sobotu 25. listopadu 2017 od 15:10 hodin

(v průběhu Českého seniorského poháru)

v prostorách centra Bowlingzone Pardubice, Palackého třída 2748 (areál Albert)

Návrh programu opakované řádné volební valné hromady:

 

1.     Zahájení, volba orgánů valné hromady

2.     Schválení programu valné hromady

3.     Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ

4.      Informace o plánovaných akcích na rok 2018

5.   Volba nového vedení zapsaného spolku Seniorbowling CZ

6.     Diskuse

7.     Schválení usnesení valné hromady

 

Výkonný výbor spolku Seniorbowling CZ zve všechny své členy na řádnou volební valnou hromadu a zároveň apeluje na maximální účast, i prostřednictvím zástupců, které je možné pro tyto účely vybavit plnou mocí tak, aby vás mohli legitimně zastupovat. Upozorňujeme však, že jeden zmocněnec může disponovat pouze jednou úředně ověřenou plnou mocí.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, včetně plných mocí nepřítomných členů spolku. Pokud valná hromada nebude usnášeníschopná, bude následně svolána opakovaná řádná volební valná hromada, která rozhodne prostou většinou přítomných členů sdružení.

 

Za výkonný výbor Seniorbowling CZ:

Milan Soušek, předseda, v.r.

V Řitce 01.11. 2017