Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český Seniorský Pohár 2015 - Propozice

2. 1. 2015

Poznámka: propozice jsou rovněž zde ke stažení v pdf formátu (Propozice ČSP 2015)

csp-2015---logo.jpgesbc-cz-logo.jpg

 

 

 

Český Seniorský pohár 2015  

Propozice turnajové série  

ESBC  CZ o.s.  vyhlašuje  jubilejní pátý ročník   otevřené  série  turnajů v bowlingu  pro  seniorky  a  seniory  pod  názvem  „Český Seniorský Pohár  2014“(dále jen  ČSP). Soutěž je určena pro jakékoliv (registrované i neregistrované) hráčky a hráče bowlingu ve věku 50 a více let, tedy narozené v roce 1965 a dříve. 

1.  Pořadatel turnaje:

ESBC CZ, občanské sdružení (www.seniorbowling.cz) 

2.  Koordinátor ČSP:

Milan Soušek (milan.sousek@seniorbowling.cz, 604243977) 

3.  Charakteristika turnaje:

Turnaj  je  kategorie  „A“  podle  kategorizace  turnajů  ČBA.  Všechny  hry  se  ve  všech  turnajích  ČSP  hrají „americkým“ systémem na páru drah. Ve všech hrách hrají obvykle 2 hráči na dráze. 

ČSP 2015 se skládá z 10ti samostatných turnajů, které se vyhodnocují a oceňují jednak každý zvlášť a jednak do společné roční tabulky. Výsledky mužů a žen jsou vedeny jednak v jediné výsledkové tabulce z každého hracího dne a v roční výsledkové tabulce a jednak pro jednotlivé hráčské kategorie. V rámci kategorie mužů i žen jsou vedeny tři věkové skupiny: 50 až 57 let, 58 až 64 let a 65+ let.

Poznámka: pokud bude v jakékoliv kategorii roční výsledkové tabulky (roční žebříček) po 4. turnaji počet  hráček/hráčů nižší  než  6,  bude  tato  kategorie  sloučena  pro  rok  2015  se  sousední  věkovou  kategorií. Turnaje se hrají podle platných pravidel pro sportovní bowling. 

4.  Termíny a místa konání:

24.01.2015 Praha Zličín

28.02.2015 Pardubice

28.03.2015 Olomouc

25.04.2015 Chomutov

23.05.2015 Pardubice

25.07.2015 Praha Zličín

22.08.2015 Pardubice

26.09.2014 Olomouc

24.10.2014 Chomutov

28.11.2014 Pardubice

(poznámka: změna termínu konání i centra vyhrazena)

Do celkové roční tabulky bude započítáno každému hráči/hráčce sedm turnajů s nejlepším umístěním.

Obvyklý časový harmonogram turnajů: začátek kvalifikací od 9:00 až 11:00 hod (podle centra), finále 18:00 hod, vyhlášení výsledků 19:00 až 20:00 hod (podle centra). 

5.  Přihlášky do soutěže:

obsazovací  listiny  budou  zveřejněny  pro  každý  z uvedených  turnajů zvlášť na  www.obsazovacky.cz.  Přímý odkaz na aktuální obsazovací listinu je i z domovských stránek turnaje www.seniorbowling.cz.

6.  Startovné:

v každém jednotlivém turnaji: 600 Kč, pro  členy ESBC CZ 500 Kč  (poznámka: přímo na turnajích bude možné vyplnit  členskou  přihlášku  do  ESBC  CZ  a  hrát  tak  ihned  za  snížené  startovné.  V roce 2015 tak lze ušetřit 1.000 Kč na startovném. Info  o  ESBC  CZ: www.seniorbowling.cz).  Opakovaný  start  (re-enter)  –  na  každém  turnaji  je  každému  startujícímu  povolen nejvýše jeden opakovaný start (pouze bude-li volné místo, první starty mají zásadně přednost), opakovaný start = 400 Kč. Při opakovaném startu se započítává lepší výsledek. Opakované starty nelze uplatňovat předem v obsazovací listině , ale zásadně až na místě po odehrání kvalifikace. Dřívější objednávky na opakované starty nebudou přijímány. Poslední kvalifikační runda je vždy přednostně určena pro hráče z velkých vzdáleností od centra.

7.  Příprava drah, mazání:

mazací model bude zveřejněn vždy cca 1 týden před každým turnajem na www.seniorbowling.cz. Mazací modely budou voleny různě dlouhé, nikoliv však nadměrně obtížné. Obecně půjde cca 3x o krátký model, 4x o středně dlouhý model a 3xy o dlouhý model. Maže se před každou kvalifikační rundou a před finálem.

8.  Herní systém (společný pro všechny turnaje ČSP):

Hlavním  herním  dnem  je  sobota.  V případě potřeby  lze  přidat  předehrávky v pátek  před  herní  sobotou, obvykle od 17 hod.

Systém organizace turnaje (stejný pro všechny turnaje):

a/ dráhy si hráči losují při registraci

b/ trénink 7 minut, před finálem 5 minut

c/ kvalifikace: 6 her (americkým systémem hry se střídáním na páru drah), po 3 hrách se hráči posunou o 5 drah vpravo, kde odehrají zbývající 3 hry

d/ do  finále  postupuje  celkem 36  hráček  a  hráčů s nejlepším  součtem  kvalifikačních  her  včetně hendykepů s tím, že přímý postup  do finále mají zajištěni vítězové všech kvalifikačních rund.  Poměr mužů a  žen  postupujících  do  finále  je  stejný  jako  poměr mužů a  žen,  kteří  odehráli  kvalifikaci  (zaokrouhlení směrem nahoru).

e/ finále: 3 hry, hráči se na dráhy nasazují

Vítězem  turnaje  se  stává  muž  a  žena  s nejvyšším  výsledkovým součtem  z  finálových  her  včetně hendykepů. V případě bodové  shody  po  kvalifikaci  a  po  finále  o  pořadí  rozhoduje  vyšší  nához  bez  hendykepu  v pořadí: vyšší nához, druhý vyšší nához, atd.

9.  Výsledkový servis:

Výsledková listina v jednotlivých hracích dnech je  společná pro všechny hráčky a hráče, podle ní se přidělují body do roční tabulky a také pro všechny kategorie mužů a žen.

Roční tabulky jsou vedeny jednak pro muže a ženy bez rozlišení kategorií a dále pro všechny věkové kategorie mužů i žen (50 až 57 let, 58 až 64 let, 65+  let).  Všechny  výsledky  budou  k dispozici  na  stránkách  seniorského bowlingu  ESBC  CZ  www.seniorbowling.cz,  včetně komentářů,  fotografií,  případně videa.  Výsledky s komentářem budou zaslány i na bowlingové weby ke zveřejnění (zveřejnění  na  těchto  webech  je  však  již  jejich  věcí,  ESBC  CZ  nenese  žádnou  odpovědnost  za  případné nezveřejnění).

10. Hendykepy:

a/ ženám se pro účely společné výsledkové listiny přiděluje ke každé hře hendykep 8 bodů.

b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: za každý rok věku nad 57 let = +1 bod ke každé hře (např. věk 62 let = + 5 bodů, apod.), bez omezení horní hranice. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození, nikoliv den a měsíc. Hráči jsou povinni  na  vyžádání  pořadatele  svůj  rok  narození  prokázat  předložením  hodnověrného  platného  osobního dokladu.

11. Bodové ohodnocení turnajů:

Všechny turnaje v rámci  ČSP jsou bodově ohodnoceny stejně: 1. místo: počet bodů = celkový počet hráčů v tomto turnaji. Další místa v pořadí vždy o 1 bod méně. Navíc jsou přidělovány prémiové body takto: 1. místo + 10 bodů, 2. místo + 7 bodů, 3. místo + 5 bodů, 4. místo + 3 body, 5. místo +1 bod. Další umístění jsou již bez prémiových bodů. Za každou hru ve výši 250 a výše +1 bod. Body získané ze společného pořadí všech hráčů v turnaji se přenáší i do bodovací tabulky jednotlivých kategorií.

12. Roční tabulka ČSP:

Hráčům se do roční tabulky započítává z celkem 10ti turnajů 7 turnajů s nejlepším umístění hráče. Po posledním turnaji budou na základě získaných bodů a pořadí vyhlášeni vítězové – držitelé originálního putovního Českého Seniorského  Poháru  v kategoriích:  absolutní  pořadí  muži,  ženy.  Oceněni  budou  3  nejlepší  hráčky  a  hráči v každé věkové kategorii mužů a žen s podmínkou, že po 4. turnaji bude v příslušné věkové kategorii registrováno nejméně 6 hráček/hráčů. Pokud nebude tohoto počtu dosaženo, bude tato kategorie s platností od 5.  turnaje sloučena se sousední  věkovou  kategorií  až  do  konce  roku  2015.  V takovém  případě nebude  ve  zrušené  kategorii  vůbec vyhlášeno zvláštní celoroční pořadí.

13. Vyhlášení výsledků jednotlivých turnajů:

Výsledky  budou  vždy  vyhlášeny  bezprostředně po  skončení  každého  turnaje  a  ceny  budou  hráčům/hráčkám předány na místě, pokud nevznikne jiná dohoda.

14. Vyhlášení výsledků celoroční soutěže ČSP:

Slavnostní vyhlášení celoročních výsledků, předání putovního Českého Seniorského Poháru vítězům proběhne v rámci  posledního  turnaje  po  jeho  skončení.  Součástí  tohoto  vyhlášení  je  i  raut  pro  účastníky posledního  turnaje.  Případné  nepřevzaté  ceny  uschová  organizátor  na  dobu  1  měsíce  a  předá  po  dohodě s hráčem. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatele.

15. Výhry, ceny, odměny:

a/ první Perfect game v kterémkoliv turnaji = 2.000 Kč na místě v hotovosti

b/ první 3 hry  280 až 299 v kterémkoliv turnaji = 500 Kč na místě v hotovosti

V rámci jednotlivých turnajů:

poháry, věcné ceny: 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy v každé věkové kategorii (za podmínky naplnění kategorií podle textu nahoře)

Celoroční vyhodnocení:

Vítězové podle roční tabulky: putovní Český Seniorský Pohár (absolutní vítěz muž a žena), nejlepších 5 hráčů a hráček  v každé  kategorii  (M  50-57,  Ž  50-57,  M  58-64,  Ž  58-64,  M  65+,  Ž  65+,  pokud  tato  kategorie  nebude sloučena). Všichni pohár, věcná cena, příp. ceny sponzorů. Absolutním vítězům podle  výsledkové  roční  výsledkové  listiny  mužů a  žen  bez  rozlišení  věku  uhradí  ESBC  CZ  kompletní startovné  na nejbližším Mistrovství Evropy seniorů.

16. Ostatní:

a/ Při turnajích  ČSP platí  zákaz kouření v centru s výjimkou vyhrazených prostor, pokud takové v centru jsou. Vyhrazený  prostor  pro  kouření  vždy  definuje  organizátor  turnaje  na  místě po  dohodě s centrem.  Při hře je zakázáno používání mobilních telefonů a podobných přístrojů, svým jednáním rušit spoluhráče, či se jinak chovat nevhodně a tím rozptylovat hrající hráče. Za hru se považuje celá doba od zahájení tréninku před hrami až do plného ukončení her včetně zápisu výsledku do  výsledkové  listiny  hráče.  Na  dráhy  (hráčské  stolky)  si  je  možné  donést  pouze  nápoje  v uzavíratelných nádobách a lahvích.

b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech  apod. s konečnou platností vždy rozhoduje organizátor-rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.

c/ software pro zpracování výsledků připravil: Josef Kučera

Pořadatel akce: ESBC CZ, o.s. zastoupený Milanem Souškem