Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČSP 2013 - Propozice turnajové série

2. 1. 2015
 

Propozice pro nový ročník seniorské turnajové série Český Seniorský Pohár 2013.

Český Seniorský pohár 2013

Propozice turnajové série

ESBC CZ vyhlašuje třetí ročník otevřené série turnajů v bowlingu pro seniorky a seniory pod názvem „Český Seniorský Pohár  2013“  (dále jen ČSP). Soutěž je určena pro jakékoliv (registrované i neregistrované) hráčky a hráče bowlingu ve věku 50 a více let, tedy narozené v roce 1963 a dříve.

1.  Pořadatel turnaje:

ESBC CZ, občanské sdružení (www.seniorbowling.cz )

2.  Koordinátor ČSP:

Milan Soušek (milan.sousek@seniorbowling.cz , 604243977), Petr Havel (email: info@seniorbowling.cz , 602279151)

3.  Charakteristika turnaje:

Turnaj je kategorie „A“ podle kategorizace turnajů ČBA. Všechny hry se ve všech turnajích ČSP hrají „americkým“ systémem na páru drah. V kvalifikacích hrají nejvýše 2 hráči na dráze, ve finále obvykle 5 hráčů na páru drah. ČSP 2013 se skládá ze 6ti samostatných turnajů, které se vyhodnocují jednak každý zvlášť a jednak do společné roční tabulky. Výsledky mužů a žen jsou vedeny v jediné výsledkové tabulce z každého hracího dne a samostatně v roční výsledkové tabulce. V rámci kategorie mužů i žen jsou vedeny tři věkové skupiny: 50 až 57 let, 58 až 64 let a 65+ let. Poznámka: pokud bude v jakékoliv kategorii roční výsledkové tabulky (roční žebříček) po 4. turnaji počet hráček/hráčů nižší než 10, bude tato kategorie sloučena pro rok 2013 se sousední věkovou kategorií . Turnaje se hrají podle platných bowlingových pravidel zveřejněných mj. na internetových stránkách ČBA.

4.  Termíny a místa konání:

a/ 12.01.2013, Na Ovčíně, Praha

b/ 09.03.2013, Bowling Třemošná u Plzně

c/ 18.05.2013, Kostka Brno

d/ 17.08.2013, Bowling Klíše, Ústí nad Labem

e/ 12.10.2013, Strikeland Chomutov

f/  23.11.2013, Luka bowling Pardubice

Do celkové roční tabulky budou započítány každému hráči/hráčce čtyři turnaje s nejlepším umístěním.

Obvyklý časový harmonogram turnajů: 11:00 hod kvalifikace, 13:30 hod kvalifikace, 16:00 hod kvalifikace, 18:30 finále, 20:00 hod vyhlášení výsledků.

5.  Přihlášky do soutěže:

obsazovací listiny budou zveřejněny pro každý z uvedených turnajů zvlášť na www.obsazovacky.cz . Přímý odkaz na aktuální obsazovací listinu je i z domovských stránek turnaje www.seniorbowling.cz .

6.  Startovné:

v každém jednotlivém turnaji: 600 Kč, pro členy ESBC CZ 500 Kč (poznámka: přímo na turnajích bude možné vyplnit členskou přihlášku do ESBC CZ a hrát tak ihned za snížené startovné. Info o ESBC CZ:www.seniorbowling.cz ) . Opakovaný start (re-enter) – na každém turnaji je každému startujícímu povolen nejvýše jeden opakovaný start  (pouze bude-li volné místo, první starty mají zásadně přednost), opakovaný start = 400 Kč. Při opakovaném startu se započítává lepší výsledek. Stejný hráč nemůže plánovat v obsazovačce start současně v poslední a předposlední kvalifikační rundě. Poslední kvalifikační runda je vždy přednostně určena pro hráče z velkých vzdáleností od centra.

7.  Příprava drah, mazání:

mazací model bude zveřejněn vždy cca 1 týden před každým turnajem na www.seniorbowling.cz . Obecně půjde o jednodušší mazání typu střední (Praha, Ústí nad Labem), delší (Třemošná, Chomutov) a kratší (Brno, Pardubice). Mazací model bude volen jednoduššího typu vhodného pro seniory. Maže se před každou kvalifikační rundou (s výjimkou případné kvalifikační rundy s 1 hráčem na dráze) a před finálem.

8.  Herní systém (společný pro všechny turnaje ČSP):

Hlavním herním dnem je sobota. V případě potřeby lze přidat kvalifikační rundy v pátek před herní sobotou. Systém organizace turnaje (stejný pro všechny turnaje):

a/ dráhy si hráči losují elektronicky při registraci

b/ trénink vždy 6 minut.

c/ kvalifikace: 6 her (americkým systémem hry se střídáním na páru drah)

d/ do finále postupuje 20 mužů a 10 žen (v případě účasti žen na některém turnaji nižší, než 25% počtu mužů, postupuje do finále 25 mužů a 5 žen) s nejlepšími výsledky po kvalifikacích včetně hendykepů.

e/ finále: 4 hry, hráči se na dráhy nasazují

Vítězem turnaje se stává muž a žena s nejvyšším součtem kuželek ze čtyř finálových her včetně hendykepů. V případě bodové shody po kvalifikaci a po finále o pořadí rozhoduje vyšší nához v pořadí: vyšší nához, druhý vyšší nához, atd.

9.  Výsledkový servis:

Výsledková listina v jednotlivých hracích dnech je společná pro všechny hráčky a hráče, podle ní se přidělují body do roční tabulky ČSP. Roční tabulky jsou vedeny pro muže i ženy zvlášť pro každou věkovou kategorii (50 až 57 let, 58 až 64 let, 65+ let). Kromě toho je vedena i sumární Výsledková listina pro všechny muže a pro všechny ženy. Všechny výsledky jednotlivých turnajů a roční výsledky budou k dispozici na stránkách seniorského bowlingu ESBC CZ www.seniorbowling.cz , včetně komentářů, fotografií, případně videa. Výsledky s komentářem budou zaslány i na bowlingové weby. NOVÉ: výsledky jsou započítávány do republikového bodovacího seniorského žebříčku.

10.  Hendykepy:

a/ ženám se pro účely společné výsledkové listiny přiděluje ke každé hře hendykep 8 bodů.

b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: věk 61 let = 1 bod, 62 let = 2 body, atd., bez omezení horní hranice. To znamená, že za každý rok na 60 let je hráčce/hráči přidělen 1 bod hendykepu. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození, tedy 1 bod dostávají hráčky a hráči narození v roce 1952, 2 body v roce 1951, atd. Hráči jsou povinni na vyžádání pořadatele svůj rok narození prokázat předložením hodnověrného platného osobního dokladu.

11.  Bodové ohodnocení turnajů:

Všechny turnaje v rámci ČSP jsou bodově ohodnoceny stejně: 1. místo: 50 bodů, 2. místo: 47 bodů, 3. místo: 44 bodů, 4. místo: 42 bodů, 5. místo 40 bodů a další místa vždy o 1 bod méně (39, 38, atd.). Minimální počet získaných bodů pro každého účastníka turnaje: 1. Body do roční Výsledkové tabulky se vždy počítají ze společné Výsledkové listiny jednotlivých hracích dnů.

12.  Roční tabulka ČSP:

Hráčům se do roční tabulky započítávají z celkem 6ti turnajů 4 turnaje s nejlepším umístění hráče. Po posledním turnaji budou na základě získaných bodů a pořadí vyhlášeni vítězové – držitelé originálního putovního Českého Seniorského Poháru v kategoriích: absolutní pořadí muži, ženy. Oceněni budou 3 nejlepší hráčky a hráči v každé věkové kategorii mužů a žen s podmínkou, že po 4. turnaji bude v příslušné věkové kategorii nejméně 10 hráček/hráčů. Pokud nebude tohoto počtu dosaženo, bude tato kategorie s platností od 5. turnaje sloučena se sousední věkovou kategorií až do konce roku 2013. V takovém případě nebude ve zrušené kategorii vůbec vyhlášeno zvláštní celoroční pořadí.

13.  Vyhlášení výsledků jednotlivých turnajů:

Výsledky budou vždy vyhlášeny bezprostředně po skončení každého turnaje a ceny budou hráčům/hráčkám předány na místě, pokud nevznikne jiná dohoda.

14.  Vyhlášení výsledků celoroční soutěže ČSP:

Slavnostní vyhlášení celoročních výsledků, předání putovního Českého Seniorského Poháru vítězům proběhne v rámci posledního turnaje v centru Luka bowling Pardubice po skončení turnaje zde. Součástí tohoto vyhlášení je i společný raut pro účastníky posledního turnaje. Případné nepřevzaté ceny uschová organizátor na dobu 1 měsíce a předá po dohodě s hráčem.

15.  Výhry, ceny, odměny:

a/ každá Perfect game v kterémkoliv turnaji = 1.000 Kč na místě v hotovosti

b/ každá hra 280 až 299 v kterémkoliv turnaji = 200 Kč na místě v hotovosti

V rámci jednotlivých turnajů:

poháry, věcné ceny: 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy v každé věkové kategorii (za podmínky naplnění kategorií podle textu nahoře)

Celoroční vyhodnocení:

Vítězové podle roční tabulky: putovní Český Seniorský Pohár (absolutní vítěz muž a žena), nejlepších 5 hráčů a hráček v každé kategorii (M 50-57, Ž 50-57, M 58-64, Ž 58-64, M 65+, Ž 65+). Všichni pohár, věcná cena, originální stříbrný Pražský groš, příp. ceny sponzorů. Absolutním vítězům podle výsledkové roční výsledkové listiny mužů a žen bez rozlišení věku uhradí ESBC CZ startovné na nejbližším Mistrovství Evropy seniorů.

16.  Ostatní:

a/ Při turnajích ČSP 2013 platí zákaz kouření  v centru s výjimkou vyhrazených prostor, pokud takové v centru jsou. Vyhrazený prostor pro kouření vždy definuje organizátor turnaje na místě po dohodě s centrem. Kouření, konzumace alkoholických nápojů, používání mobilních telefonů a podobných přístrojů, je při hře zakázáno. Za hru se považuje celá doba od zahájení tréninku před hrami až do plného ukončení her včetně zápisu výsledku do výsledkové listiny hráče. Na dráhy (hráčské stolky) si je možné donést pouze nápoje v uzavíratelných nádobách a lahvích.

b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech apod. s konečnou platností vždy rozhoduje organizátor-rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.

c/ kompletní software pro tento turnaj připravuje a výsledky zpracovává: Josef Kučera (jkucera@centrum.cz)

Pořadatel akce: ESBC CZ, o.s. zastoupený jejím předsedou Milanem Souškem