Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seniorský Pohár dvojic - Propozice

21. 11. 2016

2017-logo-senior.jpgSeniorský Pohár dvojic 2017

 

Propozice seniorské turnajové série 

Seniorbowling CZ z.s. vyhlašuje 1. zkušební ročník otevřené série turnajů v bowlingu pro seniorky a seniory pod názvem „Seniorský Pohár dvojic 2017“ (dále jen SPD). Soutěž je určena pro jakékoliv (registrované i neregistrované) hráčky a hráče bowlingu, kteří v roce 2017 dovrší věk 50 let.  

1.  Pořadatel turnaje: Seniorbowling CZ, z.s. (www.seniorbowling.cz)  

2.  Koordinátor SPD: Milan Soušek (email: milan.sousek@seniorbowling.cz, tel.: 604243977)  

3.  Charakteristika turnaje:

Turnajová série seniorských dvojic. Dvojice nemusí být stejné, mohou být smíšené, mohou se libovolně měnit pro každý jednotlivý turnaj. Podmínkou je věk min. 50 let v roce 2017 obou hráčů/hráček dvojice. Všechny hry se ve všech turnajích SPD hrají „americkým“ systémem na páru drah kromě situace, kdy bude ve finále lichý počet dvojic. Ve všech hrách hrají nejvýše 2 hráči na dráze.

SPD 2017 se skládá z 6ti samostatných turnajů, které se vyhodnocují a oceňují jednak každý zvlášť a jednak do roční tabulky. Body za pořadí v turnajích získávají oba hráči dvojice stejné podle svého umístění. V roční tabulce jsou již bodováni jednotliví hráči samostatně bez ohledu na složení dvojic v jednotlivých turnajích a kromě toho i stálé dvojice. Za stálé dvojice jsou považovány ty, které odehrají spolu vyšší počet turnajů. Ani v jednotlivých turnajích, ani v roční tabulce nejsou vedeny žádné oddělené věkové kategorie, tabulka je společná pro všechny hráče a hráčky. Turnaje se hrají podle platných pravidel pro sportovní bowling.  

4.  Termíny a místa konání:

Obvyklým hracím dnem je 2. sobota v měsíci.

11.02.2017 Pardubice

11.03.2017 Olomouc

08.04.2017 Pardubice

12.08.2017 Chomutov

09.09.2017 Pardubice

14.10.2017 Praha Ovčín/Zličín

(poznámka: změna termínu konání i centra vyhrazena)

Obvyklý časový harmonogram turnajů: začátek kvalifikací od 10:00 až 13:00 hod (podle centra), finále 16:00 hod, vyhlášení výsledků 17:00 hod (podle centra).  

5.  Přihlášky do soutěže:

obsazovací listiny budou zveřejněny pro každý z uvedených turnajů série zvlášť na www.obsazovacky.cz. 

6.  Startovné:

v každém jednotlivém turnaji: 450 Kč/ hráč, tj. 900 Kč/dvojice. Pro členy sdružení Seniorbowling CZ z.s. sleva 50 Kč/hráč (poznámka: přímo na turnajích bude možné vyplnit členskou přihlášku a hrát tak ihned za snížené startovné.  V roce 2017 tak lze ušetřit až 1.300 Kč na startovném na ČSP a SPD. Informace o sdružení Seniorbowling CZ z.s. jsou k dispozici na internetových stránkách sdružení www.seniorbowling.cz).   

Opakovaný start (re-enter): 700 Kč/dvojice. Při opakovaném startu se započítává lepší výsledek.

Poslední kvalifikační runda je vždy přednostně určena pro hráče z větších vzdáleností od centra.  

7.  Příprava drah, mazání:

mazací model bude zveřejněn vždy cca 1 týden před každým turnajem na www.seniorbowling.cz. Mazací modely budou voleny různě dlouhé, nikoliv však nadměrně obtížné. Příprava drah – mazání probíhá před kvalifikační rundou a před finálem.  

8.  Herní systém (společný pro všechny turnaje SPD):

Systém organizace turnaje (stejný pro všechny turnaje):

a/ dráhy si hráči losují při registraci

b/ trénink vždy 7 minut (kvalifikace, semifinále, finále)

c/ kvalifikace: 4 hry (tj. dvojice 8 her) americkým systémem hry se střídáním na páru drah.Dráhy se losují.

d/ do semifinále postupuje cca 50% dvojic (počet postupujících dvojic se vždy zaokrouhluje nahoru tak, aby počet semifinalistů byl dělitelný dvěma. Například z 30ti dvojic je 50% 15 dvojic, postupuje 16 dvojic) z pořadí po kvalifikaci. Semifinále se hraje systémem play-off na součet dvou her (tj. 4 hry dvojice) včetně HDC amerikou.Na dráhy jsou dvojice nasazovány od nejlepší dvojice od středu střídavě do obou stran.

e/ do finále postupují vítězné dvojice ze semifinále. Finále se hraje na součet 2 her (tj. 4 hry dvojice). Konečné pořadí je dáno součtem finálových her dvojice + HDC. V případě sudého počtu týmů se hraje amerikou, v případě lichého počtu na jedné dráze. Dráhy si dvojice vybírají od nejlepší dvojice po semifinále.

f/ při bodové shodě ve všech fázích turnaje o pořadí rozhoduje vždy vyšší hra kteréhokoliv hráče dvojice, příp. druhá vyšší hra 

9.  Výsledkový servis:

Základní výsledková listina v jednotlivých hracích dnech je společná pro všechny hráčky a hráče.

Roční tabulky jsou vedeny pro jednotlivé hráče i dvojice.

Všechny výsledky budou k dispozici na stránkách seniorského bowlingu www.seniorbowling.cz, včetně komentářů, fotografií, ap. Výsledky s komentářem budou zaslány i na bowlingové weby ke zveřejnění (zveřejnění na těchto webech je však již jejich věcí, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné pozdní zveřejnění, či nezveřejnění vůbec).

Turnaje jsou započítávány do republikového žebříčku Senior Masters 2017. 

10. Hendykepy:

a/ ženám se pro účely společné výsledkové listiny přiděluje ke každé hře hendykep 8 bodů.

b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: za každý rok věku nad 60 let = +1 bod ke každé hře (např. věk 61 let = 1 bod, 62 let = 2 body, apod.), bez omezení horní hranice. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození, nikoliv přesný den a měsíc. Hráči jsou povinni na vyžádání pořadatele svůj rok narození prokázat předložením hodnověrného platného osobního dokladu.  

11. Bodové ohodnocení turnajů:

Všechny turnaje v rámci SPD jsou bodově ohodnoceny stejně: 1. místo: 50 bodů, 2. místo: 45 bodů, 3. místo: 42 bodů, 4. místo 40 bodů. Za každé další místo = o 1 bod méně. Nejmenší možný počet získaných bodů za turnaj je 1 bod. Body získané v jednotlivých turnajích se přenášejí do roční bodovací tabulky jednotlivců. Do roční tabulky se započítávají 4 nejvyšší bodové zisky z celkem 6ti turnajů.

Navíc jsou přiznávány preferenční body za každou hru: 300 = +5 bodů, 280 až 299 = +3 body, 250 až 279 = +2 body, 220 až 249 = +1 bod. Preferenční body se započítávají všem hráčům ze všech turnajů bez výjimky, tedy bez ohledu na to, zda daný turnaj je hráči započítáván mezi jeho 4 nejvyšší bodové zisky za umístění, či nikoliv. 

12. Roční tabulka SPD:

Roční pořadí je vedeno za jednotlivce a pevné dvojice (min 3 odehrané turnaje ve stejném složení). Hráčům se do roční tabulky započítávají z celkem 6ti turnajů 4 turnaje s nejvyšším bodovým ziskem. Po posledním turnaji budou na základě získaných bodů a pořadí vyhlášeni vítězové ročního pořadí – 3 nejlepší stabilní dvojice a 5 nejlepších jednotlivců. 

13. Vyhlášení výsledků jednotlivých turnajů:

Výsledky budou vždy vyhlášeny bezprostředně po skončení každého turnaje a ceny budou  hráčům/hráčkám předány na místě, pokud nevznikne jiná dohoda.  

14. Vyhlášení výsledků celoroční soutěže SPD:

Vyhlášení celoročních výsledků proběhne v rámci posledního turnaje po jeho skončení. Případné nepřevzaté ceny uschová organizátor na dobu 1 měsíce a předá po dohodě s hráčem. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatele. 

15. Výhry, ceny, odměny:

a/ první Perfect game v kterémkoliv turnaji SPD = 1.000 Kč na místě v hotovosti

b/ první hráč, který zahrál hru bez HDC ve výši 280 až 299 v kterémkoliv turnaji SPD obdrží na místě finanční prémii ve výši 500 Kč v hotovosti. 

V rámci jednotlivých turnajů:

- pohár, věcné ceny: 3 nejlepší dvojice

- věcné ceny: nejvyšší hra dvojice (součet her obou hráčů dvojice)

- věcná cena: nejvyšší hra jednotlivce

- věcná cena: nejlepší žena turnaje

Vítězná dvojice turnaje má na nejbližším příštím turnaji start zdarma (není přenosné na jiné osoby, či na jiné turnaje této série). 

Celoroční vyhodnocení:

3 nejlepší stabilní dvojice (min 3 turnaje ve stejném složení) a 5 nejlepších jednotlivců dle ročního žebříčku obdrží odstupňované ceny. Oceněn bude i nejvyšší nához celé série a nejlepší žena série. 

16. Ostatní:

a/ Při turnajích SPD platí zákaz kouření v centru s výjimkou vyhrazených prostor, pokud takové v centru jsou. Vyhrazený prostor pro kouření vždy definuje organizátor turnaje na místě po dohodě s centrem. Do hráčského prostoru (hráčské stolky) si je možné donést pouze nápoje v uzavíratelných nádobách a lahvích.

b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech apod. s konečnou platností vždy rozhoduje organizátor - rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.  

Pořadatel akce: Seniorbowling CZ z.s. zastoupený jejím předsedou Milanem Souškem