Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice Finále Senior Masters

Senior Masters 2018logo-senior-masters.jpg

Propozice finálového turnaje

1)      Pořadatel turnaje:

      Seniorbowling CZ (www.seniorbowling.cz)

2)      Charakteristika turnaje:

      Finálový turnaj Seniorského bodovacího žebříčku ČR vedeného spolkem Seniorbowling CZ na stránkách www.seniorbowling.cz. Jedná se o finálový turnaj tohoto žebříčku za rok 2018, na kterém je povolen start pouze nejúspěšnějším hráčům žebříčku příslušného kalendářního roku (viz bod 5). Účast jiných hráčů je vyloučena vyjma případných pozvaných náhradníků.

3)      Termín a místo konání:

        Kdy: sobota 9. února 2019 od 10:00 hod. Kde: Bowlingzone Pardubice. Registrace do turnaje ZDE

4)      Přihlášky do soutěže, právo účasti:

      Právo účasti mají pouze tito hráči a hráčky:

-       10 nejlepších hráčů kategorie Muži bez rozlišení věku, po 5ti nejlepších hráčích kategorie muži, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let

-       10 nejlepších hráček kategorie Ženy bez rozlišení věku a po 5ti hráčkách kategorie ženy, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let.

      Postupující jsou vyznačeni v konečném žebříčku Senior Masters za rok 2018. Obsazovací listina je otevřena na www.obsazovacky.cz (proklik viz výše). Přihlásit se je nutné nejpozději do 31. LEDNA 2019. POTÉ BUDOU NA NEOBSAZENÁ MÍSTA PŘIPUŠTĚNI NÁHRADNÍCI PRO DOPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ.

5)      Startovné:

      Startovné ve Finálovém turnaji Senior Masters je 500 Kč. Absolutně nejlepší muž a žena bodovacího žebříčku Senior Masters 2018 mají startovné zdarma. Opakované starty nejsou možné.

6)      Příprava drah, mazání:

      Mazací model je ke stažení ZDE. Maže se před kvalifikační rundou a před finále.

7)      Herní systém:

      a/ dráhy si hráči losují při registraci

      b/ trénink 10 minut.

c/    základní část: 5 her (americkým systémem hry se střídáním na páru drah). Započítává se výsledek odehraných 5 her + náležející hendykepy + 10% bodů ze žebříčku Senior Masters 2018 v konečném stavu. Do finále postupují vždy 3 nejlepší hráči a hráčky z každé věkové kategorie.

d/   finále: dráhy si vybírají vždy nejlepší hráči jednotlivých kategorií pro všechny 3 finalisty stejné kategorie podle jejich vzájemného pořadí po základní části. Hraje se amerikou ve 3 hráčích na páru drah (vždy hráči stejné kategorie). Trénink 6 minut. Odehrají se 3 finálové hry od nuly.

      Vítězové jednotlivých kategorií budou jmenováni na základě výsledného součtu tří finálových her + přidělené hendykepy. Absolutní vítězové kategorie Muž a Žena bez rozlišení věku budou jmenováni na základě výsledků všech mužů resp. žen ze tří finálových her + přidělené hendykepy.

8)      Časový rozpis hracího dne

Základní část: od 10 hod (registrace na místě do 9:45 hod)

      Mazání drah

      Finále: 12:30 hod

      Vyhlášení výsledků: 14:00 hod

9)      Výsledkový servis:

      Výsledková listina včetně komentářů a fotografií bude publikována na domovských stránkách seniorského bowling www.seniorbowling.cz a na webu ČBA.

10)  Hendykepy:

      a/ ženám se přiděluje ke každé hře hendykep 8 bodů.

      b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: věk 61 let = 1 bod, 62 let = 2 body, atd., bez omezení horní hranice. To znamená, že za každý rok nad 60 let je hráčce/hráči přidělen 1 bod hendykepu. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození ve vztahu k roku 2018, tedy 1 bod dostávají hráčky a hráči narození v roce 1957, 2 body v roce 1956, atd. Hráči jsou povinni na vyžádání pořadatele svůj rok narození prokázat předložením hodnověrného platného osobního dokladu.

11)  Vyhlášení výsledků:

      Vyhlášení výsledků s předání titulů a cen proběhne bezprostředně po skončení finále. Případné nepřevzaté ceny uschová organizátor na dobu 1 měsíce.

12)  Výhry, ceny, odměny:

      a/ vítěz kategorie Muž bez rozlišení věku získává titul Czech Senior Champion 2018 a speciální pohár. Získává i hlavní prémii, kterou je startovné zdarma na ME seniorů 2019 (pokud jej již nezískal v rámci série ČSP).

      b/ vítězka kategorie Žena bez rozlišení věku získává titul Czech Senior Champion 2018 a speciální pohár. Získává i hlavní prémii, kterou je startovné zdarma na ME seniorů 2019 (pokud jej již nezískala v rámci série ČSP).

      c/ nejlepší hráči v rámci svých kategorií získávají titul Czech Senior Master 2018 své kategorie

      d/ všichni hráči a hráčky na 1., 2. a 3. místech svých kategorií získávají speciální pohár.

13)  Ostatní:

      a/ Na dráhy (hráčské stolky) si je možné donést pouze nápoje v uzavíratelných nádobách a lahvích.

      b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech apod. s konečnou platností vždy rozhoduje organizátor - rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.

      c/ kompletní software pro tento turnaj připravuje a výsledky zpracovává: Josef Kučera (jkucera@centrum.cz).

 

Pořadatel akce: Seniorbowling CZ zastoupený jejím předsedou Milanem Souškem