Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Propozice pro Finále Senior Masters 2017

Senior Masters 2017logo-senior-masters.jpg

Propozice finálového turnaje

1)      Pořadatel turnaje:

      Seniorbowling CZ (www.seniorbowling.cz)

2)      Charakteristika turnaje:

      Finálový turnaj Seniorského bodovacího žebříčku ČR vedeného spolkem Seniorbowling CZ na stránkách www.seniorbowling.cz. Jedná se o finálový turnaj tohoto žebříčku za rok 2017, na kterém je povolen start pouze nejúspěšnějším hráčům žebříčku příslušného kalendářního roku (viz bod 5). Účast jiných hráčů je vyloučena vyjma případných pozvaných náhradníků.

3)      Termín a místo konání:

        Kdy: 10. března 2018 od 11:00 hod. Kde: Bowlingzone Pardubice 

      Registrace do turnaje ZDE

4)      Přihlášky do soutěže, právo účasti:

      Právo účasti mají pouze tito hráči a hráčky:

-       10 nejlepších hráčů kategorie Muži bez rozlišení věku, po 5ti nejlepších hráčích kategorie muži, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let

-       10 nejlepších hráček kategorie Ženy bez rozlišení věku a po 5ti hráčkách kategorie ženy, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let.

      Postupující jsou vyznačeni v konečném žebříčku Senior Masters za rok 2017 tučným písmem a vyjmenováni na záložce Účastníci Finále Senior Masters

      Obsazovací listina je otevřena na www.obsazovacky.cz (proklik viz výše). Přihlásit se je nutné nejpozději do 5. března 2018. 

5)      Startovné:

      Startovné ve Finálovém turnaji Senior Masters je 500 Kč. Absolutně nejlepší muž a žena bodovacího žebříčku Senior Masters 2017 mají startovné zdarma. Opakované starty nejsou možné.

6)      Příprava drah, mazání:

      Mazací model bude zveřejněn cca 1 týden před turnajem. Maže se před kvalifikační rundou a před finálem.

7)      Herní systém:

      a/ dráhy si hráči losují při registraci

      b/ trénink 10 minut.

c/    základní část: 5 her (americkým systémem hry se střídáním na páru drah). Započítává se výsledek odehraných 5 her + náležející hendykepy + 10% bodů ze žebříčku Senior Masters 2017 v konečném stavu. Do finále postupují vždy 3 nejlepší hráči a hráčky z každé věkové kategorie.

d/   finále: dráhy si vybírají vždy nejlepoší hráči jednotlivých kategorií pro všechny 3 finalisty stejné kategorie podle jejicj vzájemného pořadí po základní části. Hraje se amerikou ve 3 hráčích na páru drah (vždy hráči stejné kategorie). Trénink 6 minut. Odehrají se 3 finálové hry od nuly.

      Vítězové jednotlivých kategorií budou jmenováni na základě výsledného součtu tří finálových her + přidělené hendykepy. Absolutní vítězové kategorie Muž a Žena bez rozlišení věku budou jmenováni na základě výsledků všech mužů resp. žen ze tří finálových her + přidělené hendykepy.

8)      Časový rozpis hracího dne

Základní část: od 11 hod (registrace na místě do 10:45 hod)

      Mazání drah

      Finále: 13:30 hod

      Vyhlášení výsledků: 15:00 hod

9)      Výsledkový servis:

      Výsledková listina včetně komentářů a fotografií bude publikována na domovských stránkách seniorského bowling www.seniorbowling.cz a na webu ČBA.

10)  Hendykepy:

      a/ ženám se přiděluje ke každé hře hendykep 8 bodů.

      b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: věk 61 let = 1 bod, 62 let = 2 body, atd., bez omezení horní hranice. To znamená, že za každý rok nad 60 let je hráčce/hráči přidělen 1 bod hendykepu. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození ve vztahu k roku 2017, tedy 1 bod dostávají hráčky a hráči narození v roce 1956, 2 body v roce 1955, atd. Hráči jsou povinni na vyžádání pořadatele svůj rok narození prokázat předložením hodnověrného platného osobního dokladu.

11)  Vyhlášení výsledků:

      Vyhlášení výsledků s předání titulů a cen proběhne bezprostředně po skončení finále. Případné nepřevzaté ceny uschová organizátor na dobu 1 měsíce.

12)  Výhry, ceny, odměny:

      a/ vítěz kategorie Muž bez rozlišení věku získává titul Czech Senior Champion 2017 a speciální pohár. Získává i hlavní prémii, kterou je startovné zdarma na ME seniorů 2018 (pokud jej již nezískal v rámci série ČSP).

      b/ vítězka kategorie Žena bez rozlišení věku získává titul Czech Senior Champion 2017 a speciální pohár. Získává i hlavní prémii, kterou je startovné zdarma na ME seniorů 2018 (pokud jej již nezískala v rámci série ČSP).

      c/ nejlepší hráči v rámci svých kategorií získávají titul Czech Senior Master 2017 své kategorie

      d/ všichni hráči a hráčky na 1., 2. a 3. místech svých kategorií získávají speciální pohár.

13)  Ostatní:

      a/ Na dráhy (hráčské stolky) si je možné donést pouze nápoje v uzavíratelných nádobách a lahvích.

      b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech apod. s konečnou platností vždy rozhoduje organizátor - rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.

      c/ kompletní software pro tento turnaj připravuje a výsledky zpracovává: Josef Kučera (jkucera@centrum.cz).

 

Pořadatel akce: Seniorbowling CZ zastoupený jejím předsedou Milanem Souškem