Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Propozice Finále Senior Masters 2016

Czech Senior Masters 2016logo-senior-masters.jpg

Propozice finálového turnaje

1)   Pořadatel turnaje:

Seniorbowling CZ (www.seniorbowling.cz)

2)   Charakteristika turnaje:

Finálový turnaj Seniorského bodovacího žebříčku ČR vedeného spolkem Seniorbowling CZ na stránkách www.seniorbowling.cz. Jedná se o finálový turnaj tohoto žebříčku za rok 2016, na kterém je povolen start pouze nejúspěšnějším hráčům žebříčku (viz bod 5). Účast jiných hráčů je vyloučena vyjma případných pozvaných náhradníků.

3)   Termín a místo konání:

18.02.2017     Praha Ovčín, registrace do turnaje ZDE

4)   Přihlášky do soutěže, právo účasti:

Právo účasti mají pouze tito hráči a hráčky:

-       10 nejlepších hráčů kategorie Muži bez rozlišení věku, po 5ti nejlepších hráčích kategorie muži, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let

-       10 nejlepších hráček kategorie Ženy bez rozlišení věku a po 5ti hráčkách kategorie ženy, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let.

Postupující jsou vyznačeni v konečném žebříčku Senior Masters za rok 2016 tučným písmem a vyjmenováni na uvedených internetových stránkách. 

Obsazovací listina je otevřena na stránkách www.obsazovacky.cz. Přihlásit se je nutné nejpozději do 15.02.2017. 

5)   Startovné:

Startovné ve Finálovém turnaji Senior Masters 2016 je 500 Kč. Vítězové bodovacího žebříčku Senior Masters 2016 všech kategorií mají startovné zdarma. Opakované starty nejsou možné.

6)   Příprava drah, mazání:

Mazací model bude zveřejněn cca 1 týden před turnajem. Maže se před kvalifikační rundou a před finálem.

7)   Herní systém:

a/ dráhy si hráči losují při registraci

b/ trénink 10 minut.

c/ základní část: 4 hry (americkým systémem hry se střídáním na páru drah). Započítává se výsledek odehraných 4 her + náležející hendykepy + 10% bodů ze žebříčku Senior Masters 2016 v konečném stavu. Do finále postupují vždy 3 nejlepší hráči a hráčky z každé věkové kategorie. Trénink 10 minut.

e/ finále: hráči si dráhy vybírají podle pořadí po základní části. Hraje se amerikou ve 3 hráčích na páru drah. Trénink 6 minut. Odehrají se 3 finálové hry od nuly.

Vítězové jednotlivých kategorií budou jmenováni na základě výsledného součtu tří finálových her + přidělené hendykepy. Absolutní vítězové kategorie Muž a Žena bez rozlišení věku budou jmenováni na základě výsledků všech mužů resp. žen ze tří finálových her + přidělené hendykepy.

8)   Časový rozpis hracího dne

9)   Základní část: od 12 hod (registrace na místě do 11:45 hod)

Mazání drah

Finále: 14:30 hod

Vyhlášení výsledků: 16:00 hod

10)Výsledkový servis:

Výsledková listina včetně komentářů a fotografií bude publikována na domovských stránkách seniorského bowling www.seniorbowling.cz a na webu ČBA.

11)Hendykepy:

      a/ ženám se přiděluje ke každé hře hendykep 8 bodů.

b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: věk 61 let = 1 bod, 62 let = 2 body, atd., bez omezení horní hranice. To znamená, že za každý rok nad 60 let je hráčce/hráči přidělen 1 bod hendykepu. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození ve vztahu k roku 2016, tedy 1 bod dostávají hráčky a hráči narození v roce 1955, 2 body v roce 1954, atd. Hráči jsou povinni na vyžádání pořadatele svůj rok narození prokázat předložením hodnověrného platného osobního dokladu.

12)Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků s předání titulů a cen proběhne bezprostředně po skončení finále. Případné nepřevzaté ceny uschová organizátor na dobu 1 měsíce.

13)Výhry, ceny, odměny:

  • a/ vítěz kategorie Muž bez rozlišení věku získává titul Czech   Senior Champion 2016 a speciální pohár. Získává i hlavní prémii, kterou je startovné zdarma na ME seniorů 2017 (pokud jej již nezískal v rámci série ČSP).
  • b/ vítězka kategorie Žena bez rozlišení věku získává titul Czech Senior  Champion 2016 a speciální pohár. Získává i hlavní prémii, kterou je startovné zdarma na ME seniorů 2017 (pokud jej již nezískala v rámci série ČSP).
  • c/ nejlepší hráči v rámci svých kategorií získávají titul Senior Master 2016 své kategorie
  • d/ všichni hráči a hráčky na 2. a 3. místech svých kategorií získávají pohár.

14)Ostatní:

  • a/ Na turnaji platí zákaz kouření v prostoru pro hráče. Za hru se považuje celá doba od zahájení tréninku před hrami až do plného ukončení her včetně zápisu výsledku do výsledkové listiny hráče. Na dráhy (hráčské stolky) si je možné donést pouze nápoje v uzavíratelných nádobách a lahvích.
  • b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech apod. s konečnou platností vždy rozhoduje organizátor-rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.
  • c/ kompletní software pro tento turnaj připravuje a výsledky zpracovává Josef  Kučera (jkucera@centrum.cz). 

Pořadatel akce: Seniorbowling CZ zastoupený jejím předsedou Milanem Souškem