Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Obecné Propozice Senior Masters 2016

Propozice Ročního bodovacího žebříčkulogo-seniorbowling-2015-svetle.jpg Seniorů 2016

Senior Masters

 

1     Roční bodovací žebříček Seniorů organizuje a vede občanské sdružení Seniorbowling CZ (www.seniorbowling.cz)

2     Bodovací žebříček je veden vždy pro kalendářní rok.

3     Do bodovacího žebříčku jsou zahrnuty pouze výsledky turnajů a bowlingových akcí určených výhradně pro seniory (věk 50+ let), žádné jiné turnaje.

4     Standardně jsou do žebříčku zařazeny seniorské turnaje: MS seniorů, ME seniorů, MČR seniorů, Český Seniorský Pohár, Seniorská Bowlingová Liga (pouze dle finále SBL), Slovak Old School, Czech Old School, Magyar Old School a případně další podle rozhodnutí organizátora, pokud turnaj splňuje podmínky stanovené těmito propozicemi Senior Masters.

5     Pokud není jakýkoliv další turnaj výhradně pro seniory do žebříčku Senior Masters zařazen, může pořadatel, či organizátor turnaje požádat o zařazení do Ročního bodovacího žebříčku Senior Masters.

6     Turnaje zahrnuté do žebříčku mohou být jak tuzemské, tak i zahraniční, komerční i nekomerční. Pokud se hráč, hráčka zúčastní seniorského turnaje, který není standardně v žebříčku zařazen, může požádat pořadatel, či organizátor dle bodu 5 o zařazení do žebříčku, přičemž je povinen předložit oficiální Propozice daného turnaje a oficiální Výsledkovou listinu z daného turnaje, která musí obsahovat rok narození všech hráčů, jména a příjmení hráček a hráčů.

7     O zařazení seniorských turnajů do republikového bodovacího žebříčku Senior Masters rozhoduje s konečnou platností vždy Seniorbowling CZ.

8     Do bodovacího žebříčku jsou zahrnuti všichni hráči a hráčky bowlingu ve věku 50 a více let (rozhodující je rok narození), kteří odehrají některý ze standardně zařazených turnajů nebo dalších seniorských turnajů podle bodu 4, resp. 5 a 6.

9     Hráči a hráčky v žebříčku Senior Masters jsou rozděleni do kategorií: muž, žena a dále do věkových kategorií M1, Ž1 (50-57 let), M2, Ž2 (58-64 let) a M3, Ž3 (65+ let).

10   Do žebříčku jsou zařazovány výsledky pouze hráčů a hráček z ČR. Do žebříčku může být zařazen i seniorský cizinec, pokud o to požádá, a to za podmínky odehrání nejméně 3 seniorských turnajů v ČR za kalendářní rok a cizinec s dlouhodobým pobytem na území ČR.

11   Body do žebříčku vyplývají z výsledků seniorských turnajů. Výše bodů závisí na počtu hráčů na turnaji a na umístění hráče, hráčky (vzorec: počet hráčů na turnaji mínus umístění hráče + 1).

Pokud je na turnaji vedena pouze společná Výsledková listina pro muže i ženy, bude počet bodů přidělen podle pořadí v této Výsledkové listině. Pokud jsou vedeny Výsledkové listiny pouze zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, bude přidělen počet bodů odpovídající počtu hráčů/hráček v kategorii muži nebo ženy. Pokud jsou ve Výsledkových listinách vedeny pouze oddělené kategorie, budou body přiznány podle umístění v těchto kategoriích.

12   Maximální možný počet bodů z 1 turnaje zařazeného do žebříčku je 100. Bodování je odspoda, tedy poslední hráč získá 1 bod, předposlední 2 body atd. Pokud je v oficiální výsledkové listině turnaje více, než 100 hráčů, uplatňuje se pravidlo maximálního možného počtu bodů 100.

13   Hráči a hráčky, kteří získají za kalendářní rok nejvíce bodů, budou po skončení kalendářního roku pozváni na speciální závěrečný turnaj Finále Senior Masters. Účast v něm má zajištěno 5 nejlepších hráčů a hráček z každé věkové kategorie a navíc 10 mužů a 10 žen bez rozlišení věku s nejvyšším ziskem bodů za uplynulý kalendářní rok, pokud nejsou mezi nejlepší pěticí hráčů ve své kategorii. Vítězové v kategorii muž a žena (bez rozlišení věkové kategorie) získají titul Czech Senior Champion za příslušný rok a speciální prémii, která je definována vždy v průběhu daného roku, nejpozději týden před dnem konání Finále Senior Masters.

14   Vítězové Finále Senior Masters budou zapsáni do Galérie slavných na www.seniorbowling.cz

14   Turnajový žebříček je aktualizován obvykle nejpozději do týdne po získání oficiální výsledkové listiny turnaje.

15   Všechny nejasnosti, reklamace, spory s konečnou platností rozhoduje Seniorbowling CZ.

16   Roční bodovací žebříček Senior Masters je zájmový seniorský bodovací žebříček, v němž žádný z uvedených bodů není právně vymahatelný.

17   Kontakt: Seniorbowling CZ z.s., www.seniorbowling.cz, info@seniorbowling.cz