Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Propozice pro Finále Senior Masters 2015

Czech Senior Masters 2015logo-senior-masters.jpg

Propozice finálového turnaje

 1. Pořadatel turnaje:

ESBC CZ, občanské sdružení (www.seniorbowling.cz)

 1. Koordinátor ČSP:

Milan Soušek (milan.sousek@seniorbowling.cz, 604243977)

 1. Charakteristika turnaje:

Jednorázový finálový turnaj Seniorského bodovacího žebříčku ČR vedeného sdružením Seniorbowling CZ. Jedná se o finálový turnaj tohoto žebříčku za rok 2015, na kterém je povolen start pouze nejúspěšnějším hráčům žebříčku Senior Masters 2015 (viz bod 5). Účast jiných hráčů je vyloučena vyjma náhradníků (nejvýše první nepostupující z každé kategorie).

 1. Termín a místo konání:

09.01.2016 Pardubice, registrace ZDE

 1. Přihlášky do soutěže, právo účasti:

Právo účasti mají pouze tito hráči a hráčky: 10 nejlepších hráčů kategorie Muži bez rozlišení věku, po 5ti nejlepších hráčích kategorie muži, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let, 10 nejlepších hráček kategorie Ženy bez rozlišení věku a po 5ti hráčkách kategorie ženy, věková kategorie 50 – 57 let, 58 – 64 let a 65+ let. Postupující jsou vyznačeni v konečném žebříčku Senior Masters za rok 2015 a vyjmenováni na uvedených internetových stránkách. 

Obsazovací listina je již otevřena - viz výše proklik.

 1. Startovné:

Startovné ve Finálovém turnaji Senior Masters 2015 je 500 Kč. Vítězové bodovacího žebříčku Senior Masters 2015 všech věkových kategorií (6 nejlepších hráčů a hráček) mají startovné zdarma. Opakované starty nejsou možné.

 1. Příprava drah, mazání:

Mazací model bude zveřejněn cca 1 týden před turnajem. Maže se před kvalifikační rundou a před semifinálem.

 1. Herní systém:

a/ dráhy si hráči losují elektronicky při registraci

b/ trénink 6 minut.

c/ základní část: 3 hry (americkým systémem hry se střídáním na páru drah). Započítává se výsledek odehraných 3 her + náležející hendykepy + 10% bodů ze žebříčku Senior Masters 2015 v konečném stavu.

d/ do semifinále postupují všichni. V semifinále hrají vždy všichni hráči stejné kategorie na určeném páru drah. Odehrají se tři hry, které se přičtou k výslednému součtu podle bodu c/, přidělené hendykepy se rovněž připočítávají. Trénink 2 frame. Z každého páru drah po odehrání semifinálových her vypadnou vždy nejslabší hráči tak, aby na každém páru drah zbyli pouze 3 nejlepší. Ti postupují do finále.

e/ finále se hraje na stejném páru drah, jako semifinále. Hrají se dvě hry od nuly, již bez tréninku. Vítězové jednotlivých kategorií budou jmenováni na základě výsledného součtu dvou finálových her + přidělené hendykepy. Absolutní vítězové kategorie Muž a Žena bez rozlišení věku budou jmenováni na základě výsledků všech mužů resp. žen ze dvou finálových her + přidělené hendykepy.

 1. Časový rozpis hracího dne

Základní část: od 12 hod (registrace na místě do 11:45 hod)

Semifinále: 13:30 hod

Finále: 15:00 hod

Vyhlášení výsledků: 16:00 hod

 1. Výsledkový servis:

Výsledková listina včetně komentářů a fotografií bude publikována na domovských stránkách seniorského bowling www.seniorbowling.cz a na webu ČBA.

 1. Hendykepy:

a/ ženám se přiděluje ke každé hře hendykep 8 bodů.

b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: věk 61 let = 1 bod, 62 let = 2 body, atd., bez omezení horní hranice. To znamená, že za každý rok nad 60 let je hráčce/hráči přidělen 1 bod hendykepu. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození ve vztahu k roku 2015 bezo rozlišení měsíce a dne narození). Hráči jsou povinni na vyžádání pořadatele svůj rok narození prokázat předložením hodnověrného platného osobního dokladu.

 1. Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků s předání titulů a cen proběhne bezprostředně po skončení finále. Případné nepřevzaté ceny uschová organizátor na dobu 1 měsíce.

 1. Výhry, ceny, odměny:

a/ vítěz kategorie Muž bez rozlišení věku získává titul Czech Senior Champion 2015 a speciální pohár. Získává i startovné zdarma na nejbližším ME seniorů (pokud jej již nezískali v rámci série ČSP).

b/ vítězka kategorie Žena bez rozlišení věku získává titul Czech Senior Champion 2015 a speciální pohár. Získává i startovné zdarma na nejbližším ME seniorů (pokud jej již nezískali v rámci série ČSP).

c/ nejlepší hráči v rámci svých kategorií získávají titul Senior Master 2015 své kategorie a speciální pohár.

d/ všichni hráči a hráčky na 2. a 3. místech svých kategorií získávají pohár.

 1. Ostatní:

a/ Na turnaji platí zákaz kouření v prostoru pro hráče. Za hru se považuje celá doba od zahájení tréninku před hrami až do plného ukončení her včetně zápisu výsledku do výsledkové listiny hráče. Na dráhy (hráčské stolky) si je možné donést pouze nápoje v uzavíratelných nádobách a lahvích.

b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech apod. s konečnou platností vždy rozhoduje organizátor-rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.

c/ kompletní software pro tento turnaj připravuje a výsledky zpracovává: Josef Kučera (jkucera@centrum.cz)

Pořadatel akce: Seniorbowling CZ zastoupený jejím předsedou Milanem Souškem