Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Obecné propozice Senior Masters 2015

    

Propozice Ročního bodovacího

žebříčku Seniorů 2015

Senior Masters

1          Roční bodovací žebříček Seniorů organizuje a vede občanské sdružení ESBC CZ (www.seniorbowling.cz)

2          Bodovací žebříček je veden vždy pro kalendářní rok.

3         Do bodovacího žebříčku jsou zahrnuty pouze výsledky turnajů a bowlingových akcí určených výhradně pro seniory (věk 50+ let), žádné jiné turnaje.

4          Standardně jsou do žebříčku zařazeny seniorské turnaje: MS seniorů, ME seniorů, MČR seniorů, Český Seniorský Pohár, Seniorská Bowlingová Liga (finále SBL), Old School Slovakia, Czech Old School a případně další dle rozhodnutí organizátora, pokud turnaj splňuje podmínky stanovené těmito propozicemi Senior masters.

5          Pokud není jakýkoliv další turnaj výhradně pro seniory do žebříčku Senior Masters zařazen, může organizátor turnaje požádat o zařazení do Ročního bodovacího žebříčku Seniorů Senior Masters.

6          Turnaje zahrnuté do žebříčku mohou být jak tuzemské, tak i zahraniční, komerční i nekomerční. Pokud se hráč, hráčka zúčastní seniorského turnaje, který není standardně v žebříčku zařazen, může požádat organizátor dle bodu 5 o zařazení do žebříčku, přičemž je povinen předložit oficiální Propozice daného turnaje a oficiální Výsledkovou listinu z daného turnaje, která musí obsahovat i rok narození všech hráčů a jména a příjmení hráček a hráčů musí být zkontrolována co do správnosti, například porovnáním s žebříčky ČBA, příp. jinými oficiálními databázemi.

7         O zařazení seniorských turnajů do republikového bodovacího žebříčku Senior Masters rozhoduje s konečnou platností vždy ESBC CZ.

8          Do bodovacího žebříčku jsou zahrnuti všichni hráči a hráčky bowlingu ve věku 50 a více let (rozhodující je rok narození), kteří odehrají některý ze standardně zařazených turnajů nebo dalších seniorských turnajů podle bodu 4, resp. 5 a 6.

9          Hráči a hráčky jsou rozděleni do kategorií: muž, žena a dále do věkových kategorií M1, Ž1 (50-57 let), M2, Ž2 (58-64 let) a M3, Ž3 (65+ let).

10        Do žebříčku jsou zařazovány výsledky pouze hráčů a hráček z ČR. Do žebříčku může být zařazen i seniorský cizinec, pokud o to požádá, a to za podmínky odehrání nejméně 3 seniorských turnajů v ČR za kalendářní rok a cizinec s dlouhodobým pobytem na území ČR.

11        Body do žebříčku vyplývají z výsledků seniorských turnajů. Výše bodů závisí na počtu hráčů na turnaji a na umístění hráče, hráčky (vzorec: počet hráčů na turnaji mínus umístění hráče + 1).

Pokud je na turnaji vedena pouze společná Výsledková listina pro muže i ženy, bude počet bodů přidělen podle pořadí v této Výsledkové listině. Pokud jsou vedeny Výsledkové listiny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, bude přidělen počet bodů odpovídající počtu hráčů/hráček v kategorii muži nebo ženy. Pokud jsou ve Výsledkových listinách vedeny i kategorie ještě podle věků, například ženy mladší, starší ap., bude sestavena společná tabulka z těchto kategorií pro všechny muže a všechny ženy, hráči budou seřazeni podle celkového dosaženého průměru na daném turnaji a podle tohoto pořadí budou přiděleny body do žebříčku.

12        Maximální možný počet bodů z 1 turnaje zařazeného do žebříčku je 200. Bodování je odspoda, tedy poslední hráč získá 1 bod, předposlední 2 body atd.

13        Absolutní vítěz a vítězka bez rozlišení věku s nejvyšším bodovým ziskem za uplynulý kalendářní rok získají speciální prémii, která je definována předem pro příslušný kalendářní rok.

14        Hráči a hráčky, kteří získají za kalendářní rok nejvíce bodů, budou po skončení kalendářního roku pozváni na speciální závěrečný turnaj kategorie A – Finále Senior Masters. Účast v něm má zajištěno 5 nejlepších hráčů a hráček z každé věkové kategorie a 10 mužů a 10 žen bez rozlišení věku s nejvyšším ziskem bodů za uplynulý kalendářní rok. Vítězové v kategorii muž a žena (bez rozlišení věkové kategorie) získají titul Czech Senior Champion za příslušný rok, hráči, hráčky na 2. místě titul Senior ViceChampion za příslušný rok. Do turnaje jsou věnovány speciální exkluzivní poháry. Poháry čekají i na vítěze všech 6ti kategorií.

Absolutní vítěz kategorie muž a žena získávají startovné na nejbližším ME seniorů zdarma.

15        Turnajový žebříček je aktualizován obvykle nejpozději do týdne po získání oficiální výsledkové listiny turnaje.

16        Všechny nejasnosti, reklamace, spory s konečnou platností rozhoduje ESBC CZ.

17        Roční bodovací žebříček Seniorů je zájmový seniorský žebříček, v němž žádný z uvedených bodů není právně vymahatelný.

18        Kontakt: ESBC CZ o.s., www.seniorbowling.cz, info@seniorbowling.cz  nebo viz záložka Kontakty