Jdi na obsah Jdi na menu
 


2017-09-23 Zápis z jednání Výkonného výboru

29. 9. 2017

Zápis z jednání Výkonného výboru Seniorbowling CZ dne 23.09.2017
Místo konání: Pardubice
Přítomni: Milan Soušek, Petr Mráček, Anežka Lencová
Omluven: Igor Láník
Nepřítomen: Petr Havel

Program jednání:
A/ Czech Old School 2017
B/ Propozice ČSP 2018 a Senior Masters 2018
C/ Příprava Valné hromady 2017

Zápis z jednání:
Osobně jsou přítomni 3 členové Výkonného výboru z celkem pěti. K uvedeným bodům se již dříve konaly dvě předběžné schůzky VV. Igor Láník poskytl své stanovisko již dříve.

A/ Czech Old School 2017
VV probral detaily akce, diskuze se točila kolem všech souvisejících bodů organizace a odsouhlasil všechny dohodnuté postupy a součásti COS. Akce se koná 19. až 22.10.2017 v Pardubicích.

B/ Propozice ČSP 2018 a Senior Masters 2018
Na základě připomínek a návrhů Vladimíra Pitaše na změny v obou akcích byly jednotlivé body diskutovány již na dvou předběžných schůzkách členů VV a na dnešním jednání. Následně o nich bylo hlasováno. VV odmítl většinu návrhů jako nedůvodné, dosavadní systém funguje dobře, je pro hráče přitažlivý a použité systémy spravedlivé, dobře zohledňují hráčské výkony. VV rozhodl o 2 dílčích změnách pouze v seniorském ročním žebříčku Senior Masters takto:
- do žebříčku budou od roku 2018 započítávány pouze ty čistě seniorské turnaje, jichž se zúčastnilo nejméně 50 hráček a hráčů. Turnaje s nižší účastí nebudou do žebříčku započítávány. To zohledňuje i připomínky dalších hráček a hráčů, že ne všichni mají možnost se malých seniorských turnajů zúčastňovat vzhledem k termínovým kolizím s jinými bowlingovými akcemi, čímž nemají možnost získávat body do SM z těchto malých turnajů.
- do žebříčku budou započítávány pouze turnaje jednotlivců (nikoliv turnaje pouze dvojic, či týmů). V případě kombinovaných herních systémů (jednotlivci, dvojice, týmy v rámci jedné akce, např. ME seniorů, akce typu Old School apod.) budou započítávány do žebříčku SM body na základě All Events a Masters. Z žebříčku tak odpadnou turnaje čistě dvojic, či týmů. Tím budou lépe zrovnoprávněny výkony jednotlivců jako takových.
Ostatní pravidla zůstávají beze změny.

C/ Příprava Valné hromady 2017
Valná hromada spolku se uskuteční v Pardubicích v rámci závěrečného turnaje Český Seniorský Pohár 2017 dne 25.11.2017. Tato Valná hromada je volební. VV projednal přípravu na tuto VH tak, aby byly splněny všechny stanovené podmínky a ta mohla platně proběhnout. Dohodnuty byly organizační věci a personální zajištění vedení Valné hromady. O konání budou jako obvykle zveřejněny informace na zdejších internetových stránkách spolku.

Dne 29.09.2017
Zapsal: Milan Soušek