Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016 Valná hromada Seniorbowling CZ - pozvánka

9. 5. 2017

POZVÁNKA

na řádnou Valnou hromadu zapsaného spolku Seniorbowling CZ

(sídlo Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ 22682031),

která se koná

v sobotu 20. května 2017 od 15:30 hodin

(v průběhu Českého seniorského poháru)

v prostorách centra Bowlingzone Pardubice, Palackého třída 2748 (areál Albert)

Návrh programu valné hromady ESBC CZ:

1.     Zahájení, volba orgánů valné hromady

2.     Schválení programu valné hromady

3.     Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ

4.     Informace o hospodářských výsledcích za rok 2016

5.     Informace o plánovaných akcích na rok 2017)

6.     Diskuse

7.     Schválení usnesení valné hromady

Výkonný výbor spolku Seniorbowling CZ zve všechny své členy na řádnou Valnou hromadu a zároveň apeluje na maximální účast, i prostřednictvím zástupců, které je možné pro tyto účely vybavit plnou mocí tak, aby vás mohli legitimně zastupovat. Upozorňujeme však, že jeden zmocněnec může disponovat pouze jednou úředně ověřenou plnou mocí.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, včetně plných mocí nepřítomných členů sdružení. Pokud Valná hromada nebude usnášeníschopná, je následně svolána opakovaná Valná hromada, která rozhoduje prostou většinou přítomných členů sdružení.

Za výkonný výbor Seniorbowling CZ:

Milan Soušek, předseda, v.r.

V Řitce 15.04.2017

 


POZVÁNKA 2

na opakovanou řádnou Valnou hromadu zapsaného spolku Seniorbowling CZ

(sídlo Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ 22682031),

která se koná

v sobotu 20. května 2017 od 15:40 hodin

(v průběhu Českého seniorského poháru)

v prostorách centra Bowlingzone Pardubice, Palackého třída 2748 (areál Albert)

Návrh programu valné hromady ESBC CZ:

1.     Zahájení, volba orgánů valné hromady

2.     Schválení programu valné hromady

3.     Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ

4.     Informace o hospodářských výsledcích za rok 2016

5.     Informace o plánovaných akcích na rok 2017)

6.     Diskuse

7.     Schválení usnesení valné hromady

Výkonný výbor spolku Seniorbowling CZ zve všechny své členy na řádnou Valnou hromadu a zároveň apeluje na maximální účast, i prostřednictvím zástupců, které je možné pro tyto účely vybavit plnou mocí tak, aby vás mohli legitimně zastupovat. Upozorňujeme však, že jeden zmocněnec může disponovat pouze jednou úředně ověřenou plnou mocí.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, včetně plných mocí nepřítomných členů sdružení. Pokud Valná hromada nebude usnášeníschopná, je následně svolána opakovaná Valná hromada, která rozhoduje prostou většinou přítomných členů sdružení.

Za výkonný výbor Seniorbowling CZ:

Milan Soušek, předseda, v.r.

V Řitce 15.04.2017